YPCO / Onboarding / Changing

Waarom veranderen samen met YPCO?

Soms zijn het spelen van games en het trainen van werknemers niet voldoende. Het kan zijn dat het noodzakelijk is om de structuur of de werkwijze van een organisatie te veranderen. Dit heeft een grote impact en de uitvoering hiervan is essentieel.

YPCO werkt samen met ervaren verandermanagers. Hierbij richten we ons op de sociotechniek. Dit is een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie. We kijken daarbij naar aanpassingen van werkprocessen en de organisatie van menselijke arbeidstaken.

Hoe aantrekkelijk is jouw organisatie
voor jong talent?