YPCO / Blogs / Op je eerste dag ben je kwetsbaar – speel daarop in als werkgever

Op je eerste dag ben je kwetsbaar – speel daarop in als werkgever

Mijn eerste dag bij een vorige baan kan ik me nog goed herinneren. Ik moest op zoek naar mijn mobiele telefoon en een werkend simkaartje. Ook mijn laptop had nog een update te goed. Na mijn eerste dag had ik mijn nieuwe teamgenoten nauwelijks leren kennen, maar de IT-afdeling des te beter. Mijn teamleider vond het goed dat ik dit alleen regelde, dan leerde ik het pand vast beter kennen. Gaf het mij een warm gevoel? Nee. Bleek dit achteraf tekenend te zijn hoe de organisatie in elkaar stak? Ja. Was er een hoog personeelsverloop in deze organisatie? Ja.

Mijn vriendin, daarentegen, kreeg bij haar nieuwe werkgever een bingokaart. Hierop stonden alle mensen met wie ze ging samenwerken. Alle ‘koffiedates’ waren alvast voor haar ingepland. Het viel haar op dat iedereen vooral wilde weten wie zíj was, hoe ze hier was komen werken, wat haar hobby’s waren etc. Ze kreeg bovendien de tijd voor deze gesprekken, want men vond het belangrijk dat ze goed en prettig landde in de organisatie. Alle spullen lagen klaar op haar bureau, met een grote bos bloemen ernaast. Gaf dit haar een warm gevoel? Ja. Bleek dit achteraf tekenend te zijn hoe de organisatie in elkaar stak? Ja. Is er een hoog personeelsverloop in deze organisatie? Nee.

Deze ervaringen komen overeen met de bevindingen uit een onderzoek van Harvard Business School en London Business School: door op de eerste dag een uur te investeren in je nieuwe werknemer, verminder je het personeelsverloop flink.

Het onderzoek vond plaats bij de nieuwe medewerkers van WIPRO. In het experiment werden de nieuwkomers willekeurig verdeeld in drie groepen. Elke groep onderging exact dezelfde sollicitatieprocedure. Het verschil tussen de groepen zat hem in de eerste dag.

  • Groep 1 – Focus op de identiteit van de organisatie:
    Een manager van WIPRO vertelde over de bedrijfswaarden en -cultuur. Ze kregen veel informatie over het bedrijf, ontmoetten topmedewerkers en kregen een mooi sweatshirt met WIPRO erop.
  • Groep 2 – Focus op individuele identiteiten (Best Self):
    Deze groep kreeg eveneens de standaardtraining, maar ook een uur waarin nadruk werd gelegd op de werknemer zelf, niet op het bedrijf. Er werden hun persoonlijke vragen gesteld over de mooiste momenten uit hun leven, wat hen uniek maakte; ze kregen een oefening om te zien waar hun talenten lagen en een sweatshirt met hun naam erop.
  • Groep 3 – Controlegroep:
    Deze groep bracht het uur door met het standaard Wipro-onboardingproces. Hierin werden vaardigheidstrainingen gegeven en werd er meer verteld over de organisatie.

De resultaten waren verbluffend. De kans dat werknemers uit groep 2 zeven maanden later nog bij WIPRO werkten was 250% groter dan bij groep 1 en 157% groter dan bij de controlegroep.

De kern van het verschil zit hem in het saamhorigheidsgevoel. Op je eerste dag ben je als nieuwe werknemer kwetsbaar. Het is dan juist belangrijk dat je als werkgever oog hebt voor je nieuwe collega. Help daarom je nieuwe werknemers op weg. Maak er tijd voor en instrueer je andere werknemers attent te zijn voor nieuwkomers. Wees het voorbeeld voor je organisatie. Goed voorbeeld doet volgen.