YPCO / Bedrijfsscan / Onderzoek

Onderzoek

Deze scan gaat verder dan een medewerkertevredenheidsonderzoek. De vragen richten zich op onderdelen die voor millennials van belang zijn in hun werkomgeving. De volgende thema’s komen daarbij aan bod:  

  • Ynsentive

Op welke manier wordt de medewerker beloond en aangespoord om het beste uit zichzelf te halen?
Voelt de medewerker zich hierin gesteund?

  • Pleasure

Heeft de medewerker plezier in het werk?
Hoe is de sfeer binnen het bedrijf?

  • Communicatie

Hoe wordt er gecommuniceerd op de werkvloer?
Voelen medewerkers zich vrij om iedereen te benaderen? Gebeurt dit veelal via mail of mondeling?

  • Organization

Hoe is de organisatiestructuur? Ervaart de medewerker een gelaagdheid?
En voelt de medewerker dat er barrières zijn tussen deze lagen?

YPCO is ervan overtuigd dat saaie vragenlijsten niet meer van deze tijd zijn. Geen lange set meer met vragen die middels de computer ingevuld dienen te worden. Deze scan is daarom laagdrempelig en heeft een speels karakter. Zo kost het de medewerkers niet veel tijd, het is de bedoeling dat zij het leuk vinden om mee te doen.

Hoe millennial proof
is jouw organisatie?