YPCO / Bedrijfsscan

Bedrijfsscan

Uit onderzoek blijkt dat het van onschatbare waarde is dat de directie weet wat er speelt bij de werknemers. Er bestaat immers een directe link tussen de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en de bedrijfsresultaten. In veel gevallen heeft de directie een gevoel waar een verbetering mogelijk is als het gaat om personeelsbeleid. Maar alleen een gevoel hebben is niet voldoende.

Het is niet voor niets dat studenten Geneeskunde in het begin van de studie een anamnesegesprek leren voeren. Tijdens een anamnesegesprek stelt de arts allerlei vragen die belangrijk zijn bij het stellen van een diagnose of het kiezen van de behandeling. Pas wanneer de diagnose is gesteld, wordt er een behandelplan gemaakt. YPCO benadert op dezelfde wijze de uitdaging die organisaties hebben om jong talent aan te trekken en vast te houden: eerst een diagnose, dan een plan.

In samenwerking met experts heeft YPCO een unieke scan ontwikkeld. De uitkomst van de scan zoomt in op de volgende twee onderdelen:

  • Hoe scoort de organisatie op beloning, werkplezier, communicatie en organisatie?
  • Denken de managers en de individuele medewerker hetzelfde over de interne cultuur?

Onderzoek

Je wil niet meer sleuren aan je medewerkers om saaie vragenlijsten in te vullen. Zij moeten het juist leuk vinden om hun mening te geven.

Advies

Voor verbetering is een gericht plan nodig. Je wil weten waar te beginnen en welke stappen te nemen.

QuickScan

Nieuwsgierig hoe aantrekkelijk jouw organisatie is voor millennials?
De QuickScan geeft direct resultaat.

Hoe millennial proof
is jouw organisatie?

Wat doet YPCO?

YPCO helpt organisaties om jong talent aan te trekken
en te behouden

De huidige jonge generatie staat bekend als koppig en eigenwijs, maar vooral ook ongeduldig. Dat leidt tot het gevreesde jobhoppen. Zij maken graag deel uit van een team, houden niet van hiërarchie en zijn mondig genoeg om hun kritiek te uiten. Daardoor zetten zij de bedrijfscultuur op scherp.

De huidige jonge generatie staat bekend als koppig en eigenwijs, maar vooral ook als ongeduldig. Dat leidt tot het gevreesde jobhoppen.
Zij maken wel graag deel uit van een team, houden niet van hiërarchie en zijn mondig genoeg om kritiek te uiten. Als je hier goed op inspeelt maken deze eigenschappen de organisatie innovatief en aantrekkelijk.